Riigikontroll on viinud läbi põhjaliku auditi RMK tegemistes ning leidnud, et metsamüügi protsess ei ole olnud piisavalt avatud ja läbipaistev, millega võib olla riigile tekitatud rahalist kahju. RMK kinnitab aga, et puidumüüki reguleerivaid seadusi ja valitsuse määrusi rikutud ei ole.

Copy