EKRE-st lahkulööjad loovad 29. juunil Tartus uue erakonna Eesti Rahvuslased ja Konservatiivid. 500 nime on väidetavalt koos ja kongressi aeg paigas!

Copy