Kui osavad on meie vangivalvurid, kes kannavad hoolt ja teostavad järelevalvet 4800 päti üle? Seda selgitati täna vanglaametnike kutsemeistrivõistlustel. Taset näidati täna nii tulistamises kui intervjuude andmises, suvereporter sai proovida käppa kriminaalhooldusametnikuna. Kuidas läks?

Copy