Sellele vaatamata kihutatakse eelnõuga edasi, isegi, kui Euroopa Komisjon maksule punast tuld näitab.

Copy