Tartus juhtunud liiklusõnnetuse tingis noore mehe terviserike.

Copy