Kui ikka abi vaja, siis haaratakse telefon ja valitakse 112. Kui paljud neist helistajatest aga päriselt kiirabi, politsei või päästeameti abi vajavad?

Copy