Puurikanade jõhker elu šokeerib avalikkust. Loomakaitsjad nõuavad, et puurikanade olmetingimusi kontrollitaks ja tootjatele ei tehtaks järeleandmisi selleks, et muna hind oleks odav. Milliseid seaduseid tuleks muuta, et kanad saaks elada normaalsetes oludes?

Copy