Kuivõrd prokuratuuri hinnangul oli oht, et nad võivad kriminaalmenetlusest kõrvale hoida või sooritada uusi kuritegusid, taotles prokuratuur kohtult kahtlustatavate vahistamist.

Facebook