Mets kütab Eestis kirgi! Kas teda on või ei ole? Kas raiutakse liiga palju? Kas see, mida mõned peavad metsaks on ikka mets või hoopis raiesmikul kasvav võsa? Statistiline metsainvertuur näitab, et kaitsealuste metsade osakaal on juba 31 protsent. Metsa tagavara langes mõnevõrra.

Facebook