Päästjad reageerisid väga suurte jõududega, sest oli oht tule levikuks. Kell 01.13 leiti turbaväljadelt 6 tulekollet, mis olid tekkinud suure tõenäosusega sädemetest. Põleng oli levinud ka turbapinnasesse. Kell 5.22 saadi põleng kontrolli alla. Turbaväljal tulekolded ei avastatud, suitsu ega tuld näha ei olnud, kuid teatud kohtadel tekkis aur. Hommikul jätkusid järelkustutustööd.

Copy