Loodav koalitsioon plaanib kaotada tasuta ühistranspordi, panustada energiajulgeolekusse ja luua võimalused elektri ekspordiks ning ühildada tervishoiu ja sotsiaalsüsteem. Äsja kehtima hakanud peretoetuste süsteem läheb ka muutmisele.

Copy