Kui aknast välja vaadata, siis suur kevad on tulemas. Ja selle kõigega kaasneb ka kahjuks igakevadine probleem. Kulupõlengud, käest ära lastud lõkketegemised ja teised tulega hooletult ümberkäimised on juba sel aastal andnud tuletõrjujatele päris palju tööd!

Copy