Uus koalitsioon kaotab ära katuserahade jagamise ja maamaksu üle hakkavad edaspidi ostustama kohalikud omavalitsused. Üldse plaanitakse kohalikele omavalitsustele anda senisest enam ise otsustamise ja ise tegemise võimalusi ja loodetakse, et see toob maapiirkondadesse senisest enam ettevõtteid ning selle tulemusena väheneb ka regionaalne ebavõrdsus.