Kaks aastat koostatud ja 70 tunnustatud teadlaste abil valminud Eesti inimarengu aruande "Vaimne tervis ja heaolu" üks põhijäreldusi on: Eesti on jõudnud inimarengus kõrge tasemega riikide hulka, kus inimeste igapäevaelu põhiküsimus pole enam ellujäämine, vaid parem elukvaliteet ühes sooviga olla vaimselt terve.

Copy