Käimasolevaks rahastusperioodiks, mis kestab aastani 2027, annab Euroopa liit Eestile kokku 3,4 miljardit eurot. See on summa, mis tuleb appi maksurahale, et muuta Eesti nutikamaks, rohelisemaks ja inimesele lähedasemaks. Erilist tähelepanu pööratakse Ida-Virumaa mahajäämuse vähendamisele.