Kui me märkame vägivalda või ebaõiglust, kas me julgeme sekkuda? Euroopa Liidu kampaania «Hoia silmad lahti» eesmärk on luua keskkond, kus kuriteoohvrid tunnevad end turvaliselt, et neid mõistetakse ja toetatakse.