Eesti ostab Lõuna-Korealt täiendavad 12 liikursuurtükki K9 Kõu, kokku saab kaitsevägi neid sellega 36 tükki.