Peatselt hakkab riik alates kolmandast lapsest maksma lasterikka pere toetust 650 eurot kuus ja alates seitsmendast 850. Kas seda on vähe, palju või parasjagu? Võimuliit jõudis peretoetuste osas kokkuleppele.