Leegitsevad sõidukid! Lapsega põgenev autovaras! Hairünnakust napilt pääsenud ujuja! Hingamise lõpetanud ühekuune imik! Me teeme ülevaate viimase aja rajumatest ja õnnelikematest pääsemistest!

Copy