Kui Eestis puhkeks homme sõda, siis kas meie haiglad suudavad jätkata inimeste ravimist ja kas meil olemas piisavalt arstimeid? Tallinna kogunesid haiglajuhid ja riigiametnikud, et leida lahendusi kriisiaja tervisekorraldusele.

Copy