Valdav osa Eesti ettevõtetest on väike- ja mikroettevõtted, mis ei pruugi saada osa elektrienergia üldteenusest, kui nad ostavad teenust läbi üürileandja. Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon peab peab ebaõiglaseks ka leppetrahve paketivahetuse korral. Ettepanekud olukorra lahendamiseks on esitatud Riigikogule ja ministeeriumitele.

Copy