Kohus tunnistas Tallinna Kiirabi 14 töötaja vallandamise tühiseks. Töötajatele mõisteti välja hüvitised, millest suurim küündis 16 000 euroni

Copy