300 000 reservväelase püssi alla võtmine näitab, et Venemaa sõjaväe senised kaotused Ukrainas on olnud rängad. Mobilisatsioon näitab sedagi, et naabritevastase sõja jätkamise nimel ei hooli Venemaa juhtkond oma kodanike eludest, saates üha uusi üksusi lahinguväljale hukatusse, tuues nii leina tuhandetesse kodudesse.

Facebook