Kas ohtlikku olukorda sattunud inimene peab edaspidi arvestama, et päästjad hilinevad või ei tule sootuks kohale? Pakutav palk ei motiveeri päästja elukutset valima ja nii on päästemeeskondade read hõrenema hakanud. Samas võib 2023. aastal päästjaid ees oodata hoopis eelarvekärbe. Eesti Päästeala Töötajate ametiühing ja regioonide esindajad arutasid päästjate üha kriitilisemaks muutuvat olukorda.

Copy