Peipsi äärde minnakse otsima suitsurääbist. Ka nädalavahetusel peetavale rääbisefestivalile, kuid ajalooline Peipsiääre toit on soolarääbis. Põldude pere Rannapungerjal peab oluliseks rääbise soolamise oskuse säilitamist. Tänu neile on soolarääbis Eesti vaimse kultuuri pärandi nimekirjas.

Copy