Valitsuse algatatud lisaeelarve seaduse eelnõuga nähakse ette kolme olulist Eesti julgeolekut tugevdavat kava: Eesti riigi sõjalise kaitse tugevdamine, riigi sisemist turvalisust tugevdavad sammud ja Eesti energiajulgeolekut tugevdav kava. Riigikogu tänase istungi päevakorras oli tänavuse lisaeelarve hääletus, mis oli seotud valitsuse usaldusküsimusega.