Moskas peeti Võidupüha paraadi. Kogu maailm ootas hinge kinni pidades, kas president Putin kuulutab ametlikult välja sõja või üldmobilisatsioon, kuid seda ei juhtunud. Mida Putini kõnest välja peaks lugema ja kas paraadil näidati ka mingit uut, "maailmas analooge mitteomavat" sõjatehnikat?