Riigikogu tähistas 103. sünnipäeva traditsioonilise lahtiste uste päevaga, mis seekord toimus koos rahvusraamatukogu ja Tallinna keskraamatukoguga, lisaks tutvustas oma tegevusi ka Kaitseliit.