Olenemata koroonapandeemiast toimus emakeele eksam tavapärasel ajal. Lisaks kirjandile tuli vastata ka kolmele lugemisoskusega seotud küsimusele, kanda maske ja hoida kahemeetrist vahet.  

Copy