Pärnu maakohus kinnitas karistuskokkuleppe, mille kohaselt mõisteti altkäemaksu küsinud tolliametnikule ja talle seda maksnud agendile kahe kuu pikkune šokivangistus ja mitme aasta pikkune tingimisi vangistus.

Copy