Näha juhuslikult ühte hädas olevat inimest, kes on lumehanges ja veel vaevu elus, on väike tõenäosus. Aga sattuda peale olukorrale, kus leitakse hangest 200 meetrise vahega kaks alajahtunud meest, kellest üks on püksata, on veelgi väiksem võimalus. Kaks perekonda päästsid Järvamaal Roosna-Allikul läbi juhuse kahe purjus mehe elu, kes jäid, võib öelda, vägagi napilt ellu. 

Copy