Koroonakriis on jätnud paljud inimesed Eestis töötuks. Ole sa haritud või harimata, direktor või lihttööline - tööd leida on kõigil väga raske. 

Copy