Kanal 2 on Lõuna-Koreas kohal ja valmistub olümpiaülekanneteks. Meil avanes erakordne võimalus luusida olümpiarajatistel ringi ning ka mõnedest ustest sisse piiluda. 

Copy