Annikvere-Neanurme 4,1 kilomeetri pikkusel lõigul ehitati vaheldumisi kaks möödasõidu lõiku pikkusega 1,5 ja 1,3 kilomeetrit, selleks rajati kogu lõigu olemasoleva tee muldkehale lisaraja laiendused.

Copy