Tartu Ülikool esitles koostöös Tartu linnaga Toomemäele Johan Skytte monumendi juurde paigaldatud viit uut heade mõtete pinki.

Copy