Kahes alama astme kohtus Autorollo kriminaalasjas süüdi jäänud Siim Roode ja Väino Pentuse süüdimõistmine jõustus lõplikult, kuna riigikohus jättis nende kaebused menetlusse võtmata. 

Copy