Tartusse, Tähtvere linnaossa, Näituse tänava äärde planeeritakse kunstipärast haljasala, mis hakkab kandma Matteuse skvääri nime. 

Copy