Ligi 700 kulupõlengu kõrvale, mida päästjad on sel aastal kustutanud, lisandus eile ka üks metsatulekahju. Raplamaal põles männinoorendik ning metsaalune pinnas.

Copy