Täna korraldasid ametiühingud rahandusministeeriumi ees demonstratsiooni, nõudmaks suurt kasumit teeniva Eesti Energia töötajatele kollektiivlepinguga tagatud õiglasi palgatingimusi.

Copy