Eurosaadik Yana Toomi tellitud uurimuse järgi arvab 41 protsenti küsitletud inimestest, et NATO vägede paigutamine baltikumi suurendab Eesti ja Venemaa sõjalise kokkupõrke riski.

Copy