Euroopa Liit on seadnud eesmärgiks vähendada CO2 emissiooni transpordisektoris 60% võrra aastaks 2050. Isegi kui kasutada parimat tehnoloogiat, ei ole võimalik Euroopa Liidu eesmärki saavutada.

Copy