Rahandusministeerium saatis kooskõlastusele maavalitsuste reformi puudutava seaduseelnõu, millega nähakse ette maavalitsuste töö lõpetamine ning nende ülesannete jagamine omavalitsuste ja riigiasutuste vahel.

Copy