Riigikohus leidis, et juhul, kui korteriühistu ei suuda kiiresti kõrvaldada jalakäijaid ohustavaid jääpurikaid, peab selle töö tegema ära kohaliku omavalitsuse korrakaitseorgan ehk Talllinas Mupo!

Copy