Eesti on viimane Euroopa Liidu liikmesriik, mis hakkab täitma kohustust, et mootorikütus peab sisaldama biokütust. Kas see kergitab ka kütusehinda?

Facebook