Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi tellitud erikontroll tuvastas Tallinna Sadama eelmise juhtkonna sõlmitud lepingute hulgas 10 majanduslikult mittepõhjendatut lepingut.

Copy