Segadused Ärma talu ümber. Ametist lahkunud president Toomas Hendrik Ilves peaks tagastama EASile talu ehituseks küsitud toetusest 90%, nii leiab rahandusministeeriumi audit.

Copy