Justiitsministeerium soovib järgmisel aastal karmistada täitedokumentidest tulenevate nõuete aegumistähtaega.

Copy