Justiitsministeerium plaanib lähiajal hakata ohtlike kurjategijaid karmimalt karistama. Uue karistuspoliitika eesmärk on tõhustada korduvalt vägivallatsenud isikute karistamist ning vähendada vanglast vabanenute retsidiivsust.

Copy