Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium otsustas liita üheks menetluseks omavalitsuste taotlused kontrollida haldusreformi seaduse põhiseaduspärasust.

Copy