Riigikohus otsustas pärast kohaliku elaniku Reet Raukase kaebust, et Hanila vallavolikogu kinnitatud detailplaneering ei arvesta tuulegeneraatorite tekitatava müra ja lähedal asuva Natura-alaga.

Copy